Vandr 2012

Žáci IX.třídy se zapojili do druhého ročníku zeměpisné soutěže Vandr 2012. Soutěž je dvoukolová a je zaměřena na posílení vědomostí v oblastech cestovního ruchu, hospodářství a tradic místního regionu. Cílem soutěže je žákům připomenout možnosti pracovní, sportovní, volnočasové a kulturní, které jim rodný kraj nabízí a podpořit v nich, jako v budoucích absolventech středních a vysokých škol, chuť pracovat, podnikat a působit v těchto krajích a regionech a podpořit hrdost na své rodiště.

    První kolo soutěže proběhlo přímo na ZŠ Netvořice v průběhu měsíce října 2012 a druhé na Střední škole cestovního ruchu v Benešově dne 20. 12. 2012.

    Druhého kola se zúčastnily žákyně Michaela Kadeřábková, Petra Marková a Pavlína Žižková, které vybojovaly pro ZŠ Netvořice krásné první místo. Vyhrály společenské hry a hlasovací zařízení, které poslouží modernímu vzdělávání.

    Díky za vynikající reprezentaci všem zúčastněným.

Mgr. Pavla Zrzavecká