Třídnictví

Třída

Třídní učitelka

I. Mgr. Jana Bernardová
II. Olga Marková
III. Alena Otradovcová
IV. Ing. Jarmila Králová
V. Mgr. Lenka Perničková
VI. Mgr. David Gajdošík
VII. Mgr. Zdeněk Cudlín
VIII. Mgr. Aneta Fuchsová
IX. Ing. Klára Hlaváčková