Regionální historie

Kroužek regionální historie je určen pro žáky 7. ročníku. Tým žáků pracuje na několikaletém projektu s názvem Přírodní bohatství, historie a současnost regionu mezi Vltavou a Sázavou. Tento projekt podporuje MAS Posázaví v rámci projektu MAP II. Garantem je Mgr. L. Vodehnalová.