Projektový týden

Dne 7.4. se žáci 7. ročníku zúčastnili projektového dne Fyzika pro praxi, které jsou součástí přírodovědného projektu Triangl.

Sedmáci měli za úkol ve skupinách zjistit, jaké materiály použít při stavbě domu, jeho zateplení či jaká barva omítky je nejlepší, abychom nejvíce ušetřili. Vyzkoušeli si měření moderními elektronickými měřidly, zpracovali své úkoly na tabletech a své výsledky prezentovali před třídou.

Žáci 8. a 9.ročníku měli „Hodiny moderní chemie“ a vyzkoušeli si základní chemické reakce za použití surovin z domácnosti, vyrobili si zmrzlinu, zobrazili své otisky prstů a ještě další pokusy.

Dne 9.4. pokračoval projekt Triangl dvouhodinovou přednáškou na téma Ochrana duševního vlastnictví. Žáci 7., 8. A 9. ročníku se seznámili s pojmy autorské právo, patent, copyright, copyleft a dalšími cizími slovy.Dozvěděli se, co je při stahování z internetu legální a co ne.

V následujících dvou dnech měli osmáci a deváťáci příležitost pracovat s moderními přístroji v projektu Fyzika v praxi. Zajímavou formou si vyzkoušeli teploměr, bodové čidlo, měření intenzity světla a další přístroje.K zadaným úkolům hledali informace na internetu a své výsledky později prezentovali před svými spolužáky.