Pedagogický sbor

Titul / jméno vyučuje kontakt
Bartáková Věra vedoucí vychovatelka ŠD bartakova@zsnetvorice.cz
Mgr. Gajdošík David M, FY, ZPS, Z gajdosik@zsnetvorice.cz
Mgr. Bernardová Jana 1. stupeň, výchovná poradkyně bernardova@zsnetvorice.cz
Bronová Jaroslava vychovatelka ŠD bronova@zsnetvorice.cz
Mgr. Cudlín Zdeněk M, D, metodik prevence cudlin@zsnetvorice.cz
Mgr. Fuchsová Aneta CH, PŘ, TV, NJ, metodik EVVO fuchsova@zsnetvorice.cz
Mgr. Halamová Hana

1. stupeň, NJ, asistentka pedagoga

halamova@zsnetvorice.cz
PaedDr. Holcnerová Milena 1. stupeň, AJ, koordinátor ŠVP holcnerova@zsnetvorice.cz
Mgr. Kašáková Eliška PŘ, PČ kasakova@zsnetvorice.cz
Mgr. Plachá Jana ČJ, ORV placha@zsnetvorice.cz
Marková Olga 1. stupeň markova@zsnetvorice.cz
Alena Otradovcová 1. stupeň otradovcova@zsnetvorice.cz
Mgr. Perničková Lenka 1. stupeň pernickova@zsnetvorice.cz
Mgr. Vodehnalová Ludmila 1. stupeň, HV vodehnalova@zsnetvorice.cz
Mgr. Wollerová Marie AJ, TV wollerova@zsnetvorice.cz
Ing. Králová Jarmila 1. stupeň kralova@zsnetvorice.cz
Ing. Hlaváčková Klára Z, ORV, AJ hlavackova@zsnetvorice.cz
Ondřej Paluska ZPP, INF, koordinátor ICT paluska@zsnetvorice.cz
Jelínková Jarmila vychovatelka ŠD jelinkova@zsnetvorice.cz