Aktuality

28.01.2020

Projekt Fitness


Ve středu 18. 12. 2019 proběhl v 7. třídě projektový den „Fitness v životě staršího školáka“ pod vedením instruktorky fitness Lucie Zámostné a třídní učitelky Anety Fuchsové. Cílem projektu bylo seznámení žáků se sportovním a životním stylem fitness s důrazem na upevnění správných zásad zdravého cvičení a význam pravidelného cvičení a správného životního stylu na zdraví jedince. V první části se děti ve skupinkách seznamovaly s důležitými tématy, vyhledávaly informace a poté je prezentovaly svým spolužákům. V dalším bloku jsme se přesunuli do tělocvičny a tam se věnovali praktické části, a to ukázce fitness tréninku. Děti měly možnost si vyzkoušet cviky s různými pomůckami (TRX popruhy, posilovací gumy, gymball míče, činky a jiné) a cvičení při hudbě, nechyběl ani závěrečný strečink. V závěrečné části proběhla reflexe, žáci si sami zhodnotili přínos nově nabytých informací pro další život a společně se shodli na tom, že se jim den moc líbil a po cvičení se cítí mnohem lépe než před tím.