Aktuality

11.06.2018

Projekt OP VVV – SC2/5 Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností


V letošním školním roce byla ZŠ Netvořice zapojena do evropského projektu OP VVV – SC2/5 Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností. Jednalo se o spolupráci mezi učiteli z praxe, akademickými pracovníky (Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Karlovou univerzitou a Technickou univerzitou Liberec), pracovníky NNO, případně i studenty. Samotný projekt se týkal oblasti Člověk a příroda, konkrétně vyučovacího předmětu zeměpis. Výstupem byly tři dílčí projekty.

První  projekt nesl název Zeměpisná poloha a čas a uskutečnil se 23.3.2018. Této části se věnovali žáci šestého ročníku. Pracovali ve dvojicích na pracovním listu. Otázky byly koncipované na opakování učiva z prvního pololetí a motivační úvodem pro další učivo, tedy Afriku. Druhého projektu Přístrojová měření v geografii, který proběhl 25.5.2018, se opět účastnili žáci šestého ročníku. Na tento den přijely tři studentky z Pedagogické fakulty JČU, přivezly tři přístroje – anemometr, hlukoměr a půdní sondu. Pomocí anemometru si žáci změřili sílu větru, s hlukoměrem vyzkoušeli intenzitu svého hlasu a pomocí půdní sondy zjistili, jaká půda se vyskytuje v okolí školy. Do třetího projektu s názvem Dopady lidské činnosti na životní prostředí se zapojili žáci devátého ročníku pod vedením paní učitelky Fuchsové a Zrzavecké.  Žáci nejprve zhlédli film s názvem - Co se nenosí, v němž viděli různé strany oděvního průmyslu, od pěstování bavlníku, procesu tvorby džínsů v těžkých podmínkách a za minimum mzdy dělníků, k přemrštění množství oblečení v obchodech a jeho plýtvání. Poté vyplňovali pracovní list s názvem Je na čase zapátrat v šatníku. Úkoly se týkaly životního cyklu oděvů, kde se měli žáci zamyslet, jaký je vývoj, získávání surovin, výroba produktu, distribuce, prodej, užití a ukončení životnosti trička, džínů, trekových bot a flísové mikiny. Další úkoly se věnovaly například nákupní strategii nebo práci se školním atlasem. Posledním úkolem si žáci vyzkoušeli nasazení dělnic, pracujících až 14 hodin denně, kdy měli za pět minut našít pět knoflíků.

Celého projektu se účastnil Mgr. Jiří Rypl, Ph.D., který má projekt na starosti a jednotlivé projekty monitoroval.

Galerie ZDE