Aktuality

29.11.2017

Vánoční výstava byla úspěšná


V sobotu 25.11. se v prostorách základní školy konala tradiční vánoční prodejní výstava. Bylo skutečně co nakupovat. Žáci společně se svými učiteli a některými rodiči vyrobili nádherné vánočně laděné výrobky, které se musely všem líbit. V kulturním bloku vystoupili žáci 3. ročníku  a žáci čtenářského klubu. Nechybělo občerstvení pro všechny přítomné hosty. Poděkování patří všem, kdo se nějakým způsobem přičinili o zdárný průběh celé akce – výbor SRPDŠ, pedagogičtí pracovníci, paní kuchařky, pan školník, rodiče a především naše děti.