Aktuality

Vážení rodiče,

počítejte s listopadovým ředitelským volnem v pátek 18.11. 2016, které navazuje na čtvrteční státní svátek.

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka

 Dne 11. 10. 2016 proběhla na naší škole přednáška o Africe. Cestovatel Tomáš  Kubeš  poznal různé kouty Afriky a se svými zkušenostmi a zážitky z cest se podělil se žáky. 

Následně se uskutečnil projekt pro žáky sedmé a osmé třídy. Všichni
pracovali ve skupinách a do slepé mapy zakreslovali nejdůležitější
geografické pojmy Afriky. Zároveň plánovali  expedici z Prahy k mysu
Dobré naděje s patnácti zajímavými zastávkami.

Přednáška i projekt se vydařily. Velké díky patří Tomáši Kubešovi za poutavé vyprávění  a paní Lucii Ernestové za spolupráci při přípravě projektu.29.09.2016 Vítání podzimu

23. září jsme přivítali podzim. Šli jsme na "starou všetickou". Cestou jsme si prohlíželi písmena s obrázky a také se nám moc líbila otáčivá mapa okolí. Nakonec jsme si u altánu opekli buřty a klobásy. 

Fotogalerie7. září jsme šli na vycházku k lesu Jedlice a na kopec Hruštičku. Někteří z nás tam byli úplně poprvé. Viděli jsme u cesty lavičku a nad ní kříž. U lesa byl potok a velký dub. Cestou na Hruštičku jsme se pěkně zapotili, ale výhled na Netvořice byl nádherný.

Fotogalerie29.09.2016 Bazárek


V sobotu (10.9.) přálo počasí a v areálu školy bylo živo. Pohádkové postavy ( v krásných kostýmech) provázely všechny zúčastněné děti ( a nebylo jich málo) programem a soutěžemi, za které je čekaly krásné odměny a neméně pěkné hlavní ceny v závěrečném losování.  Hrálo se sportovní utkání ve vybíjené, děti i rodiče si mohli zaskákat na nářadí zvaném aitrack, nechyběla  hudba, bohaté občerstvení a spousty her včetně těch, které znají z dětství spíše rodiče jako jsou „céčka“, skákání gumy apod. Zkrátka, kdo přišel, určitě nelitoval a rozhodně se nenudil.

Velké poděkování patří ochotným maminkám ze SRPDŠ, jejím rodinným příslušníkům, pedagogickým pracovníkům z mateřské a základní školy  a samozřejmě všem sponzorům, bez jejichž podpory bychom tuto nádhernou akci nemohli zorganizovat.

Odkaz na fotogalerii K přihlášení do systému na www.jidelna.cz slouží UŽIVATELSKÉ JMÉNO (71400…) a HESLO (přiděleno systémem). Po prvním vstupu si heslo zvolíte libovolně.

Po rozkliknutí záložky JÍDELNÍ LÍSTEK si můžete prohlédnout jídelníček a případně provést přihlášku/odhlášku jídla. Údaj u částky za jídlo „již nelze vybrat“ znamená, že není výběr z více druhů jídla na 1 den.  POZOR u MŠ je nutné odhlásit celý den, tedy i přesnídávku a odpolední svačinu!!!

Platby se dozvíte: SPRÁVA ÚČTU (v pravém horním rohu vedle jména), naskočí „údaje pro platbu“

 1.září nás do školy doprovázely sluneční paprsky. Díky nádhernému ránu se mohlo uskutečnit zahájení školního roku 2016/2017 opět před budovou školy. Přivítali jsme dvacet prvňáčků a také všechny stávající a nové žáky, kteří přešli k 1. září 2016 do naší školy.

Tak hodně úspěchů, zdraví a optimismu v letošním školním roce !

Odkaz na fotogalerii 

 1. Mladý zdravotník: středy: 13:15 - 14 hodin – Dagmar Nováková - zdarma
 2. Keramika: středy: 14 – 16 hodin – Petra Bednaříková – 700,-Kč
 3. Řečová výchova pro 1. ročník: středy: 12:00 – 12:45 hodin – Milena Holcnerová – 400,-Kč
 4. Tvořivá dílna pro 5. – 9. ročník: 1x měsíčně – Pavla Zrzavecká, Jana Plachá: individuálně dle nákladů
 5. Včelařský kroužek: čtvrtky: 14 – 15 hodin – Václav Slabý: zdarma
 6. Myslivecký kroužek: středy od 15 hodin: Josef Jirásek: 400,- Kč
 7. Příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník: matematika: středy: 13:45-14:30 – Zdeněk Cudlín: 400,-Kč
 8. Příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník: ČJ: pondělí: 13:45-14:30 – Dagmar Nádvorníková: 400,-Kč
 9. Sportovní gymnastika: pondělí: 14:00 - 15:30 – Jitka Stibůrková: 400,- Kč
 10. Pohybové hry pro 1.a 2. ročník: úterý: 13-14 hodin – Aneta Fuchsová: 400,-Kč
 11. Pohybové hry pro 3.a 5. ročník: úterý: 14 - 15 hodin – Aneta Fuchsová: 400,-Kč
 12. Florbal pro 2. a 3. ročník: středa: 13 - 14 hodin – Olga Marková: 400,- Kč
 13. Florbal pro 4.a 5. ročník: středa: 14 – 15 hodin – Olga Marková: 400,-Kč
 14. Florbal pro 6. – 9. ročník: čtvrtek 13:30 – 14:30 – Olga Marková: 400,- Kč
 15. Házená : čtvrtek 14:30 – 15:30 – A. Fuchsová: 400,- Kč
 16. Taneční kroužek: pátek: 14 - 15 hodin: Jitka Stibůrková: 400,-Kč
 17. Malý čtenář pro 3. – 5. ročník: pondělí /středa/ 12:45 – 13:30 – Hana Halamová: zdarma
 1.  Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
 2.  Podzimní prázdniny připadnou na středu 26.10. a čtvrtek 27.10. 2016.
 3.  Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
 4.  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
 5.  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 6. března do 12. března 2017.
 6.  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
 7.  Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017. Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Případné ředitelské volno bude včas oznámeno.

Zápis do 1. ročníku se bude konat dne 2. února 2017 od 13 do 16 hodin.

Informace pro rodiče budou podávány na třídních schůzkách:

1. stupeň vždy od 15:30 hodin a 2. stupeň od 16 hodin

 

 1. Na třídní schůzce po plenární schůzi SRPDŠ (od 15 hodin)  ve čtvrtek 22. září 2016
 2. Na třídní schůzce ve čtvrtek 8.12. 2016
 3. Na třídní schůzce ve čtvrtek  20. 4. 2017

Případná změna termínu bude včas oznámena.

Poznámka: Informace o prospěchu a chování žáků bude možné po předchozí domluvě s třídním  učitelem podávat vždy první čtvrtek v měsíci do 17 hodin.

Výchovná poradkyně bude mít konzultační hodiny každé úterý od 14:30 do 15:30 hodin.

Mimo tyto termíny je možné sjednat schůzku individuálně na základě telefonické dohody.

Uvolňování z vyučování:  z jedné vyučovací hodiny – vyučující v hodině

                                               na jeden den – třídní učitel

                                               na dva a více dnů – ředitelka školy (žádost – viz. webové

                                               stránky školy)

 

                                                                                                                         29.08.2016 Angličtina hrou

Úterý: 1. třída   12,00 – 12,45 hodin – 1. hodina 4. října, cena 1 200,-Kč/pololetí

Úterý 2. a 3. třída            13,00 -13,45 hodin – 1. hodina 4. října, cena 1 200,- Kč/pololetí

Úterý 4. a 5. třída    13,55 – 14,40 hodin - 1. hodina  4. října, cena: 1200,-/ pololetí

Čtvrtek 6. a 7. třída 14,00 – 14,45  hodin – 1.hodina 6. října, cena: 1400,-/ pololetí

Přihlásit se můžete elektronicky: www.detska-anglictina.cz, v sekci přihláška, emailem: info@detska-anglictina.cz nebo v ZŠ.

 

V ceně: je zahrnuta učebnice, nájemné, laminátové obrázkové karty, materiály k výuce, certifikát a drobné odměny..

Kurzovné prosím uhraďte hotově na první hodině nebo na účet: 2741690001/5500 nejpozději do 30.9.2016.

 

Kontakt: 603 783 864

Předem děkuji za vyřízení

S přáním krásného dne